Cenovnik

Kompletan cenovnik naših usluga. Sve na jednom mestu.

Naziv usluge Potrebne analize i pregledi Cena
Lekarsko uverenje za zaposlene
(administrativni poslovi)

– Laboratorija: ŠUK

– EKG, Oftalmolog

– Medicina rada, pregled i zaključak

2.000
Lekarsko uverenje za upis u 1. razred
srednje škole (uz uvid u zdravstveni karton)

– EKG

– Medicina rada, pregled i zaključak

1.500
Lekrsko uverenje za upis u 1. razred srednje škole – građevinske struke (uz uvid u zdravstveni karton)

– Laboratorija: ŠUK

– EKG

– Oftalmolog

– Psiholog

– Medicina rada, pregled i zaključak

Lekrsko uverenje za upis u 1. razred srednje škole – saobraćajnog smera (uz uvid u zdravstveni karton)

– Oftalmolog

– Psiholog

– Neuropsihijatar

– Medicina rada, pregled i zaključak

Lekarsko uvrenje za upis na fakultet

– Laboratorija: ŠUK

– EKG

– Medicina rada, pregled i zaključak

1.500
Lekarsko uverenje za vozače – amatere

– Oftalmolog

– Neuropsihijatar

– Psiholog

– Medicina rada – pregled i zaključak

2.000
Lekarsko uverenje za vozaće – profesionalce

– Laboratorija: ŠUK

– Oftalmolog

– Neuropshijatar

– Psiholog

– Medicina rada

– EKG, pregled i zaključak

3.000
Lekarsko uverenje za čamac

– Oflamolog

– Neuropsihijatar

– Psiholog

– Medicina rada: pregled, zaključak

2.500
Lekarsko uverenje za lovce i lično oružje

– Oflamolog

– Neuropsihijatar

– Audiometrija

– Medicina rada: pregled, zaključak

2.000
Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom

– Laboratorija: KKS, Se, urin, ŠUK

– Pregled vida, audiometrija

– spirometrija, NPS

– Neuropsihijatar

– Psiholog

– Medicina rada

– EKG, pregled i zaključak

3.500
Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

– Laboratorija: KKS, Se, urin, ŠUK

– Oftalmolog i (audiometrija)

– Neuropsihijatar

– Medicina rada

– EKG, pregled i zaključak

2.500
Obuka prve pomoći za autoškole – Osnovni kurs
Obuka prve pomoći za firme – Osnovni kurs
Obuka prve pomoći za firme – Napredni kurs

Periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih (Sl. glasnik br. 120 od 17. decembra 2007.)

U nastavku možete pogledati koji su pregledi predviđeni Pravilnikom za određena radna mesta:

1.0. Opšti pregled za radna mesta sa povećanim rizikom (pregled A) 

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
2.000
1.1. RTG srca i pluća (po indikaciji specijaliste medicine rada)

2.0. Administrativni i ostali slični poslovi (bez povećanog rizika)  

 • Laboratorijske analize( KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage 3.0.
2.000

3.0. Radna mesta sa povećanim rizikom zbog buke  

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme)
3.500

4.0. Radna mesta koja uključuju srednje težak i težak fizički rad  

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Harvard step test sa registrovanjem EKG-a, pulsa i krvnog pritiska pre i posle toga
3.500

5.0. Radna mesta sa radom na visini  

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin) . Ispitivanje funkcije vida.
 • Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid tonalna liminarna audiometrija
 • Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa (svake treće godine)
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
3.500

6.0. Radna mesta koja kao štetnost imaju noćni rad  

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
3.500

7.0. Radna mesta sa uticajem nejonizujućeg zračenja

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid. Pregled oftalmologa (pregled optičkih medija sa proširenim zenicama)
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage

8.0. Radno mesto sa uticajem prašine (fibrozogena i nebrozogena)

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid. 
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Ciljani upitnik i respiratorni upitnik fizičke snage
 • RTG srca i pluća (svake treće godine posle petogodišnje izloženosti)

9.0. Radno mesto izloženo uticaju nitroznih gasova (metan, etan, CO2)

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid. 
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa
 • Upitnik Q16
 • Respiratorni upitnik
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage

10.0. Radno mesto sa uticajem ugljen monoksida

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid. 
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Respiratorni upitnik
 • Upitnik Q16
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biološki monitoring

11.00 Radno mesto izloženo uticaju alifatičkih ugljovodonika

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, ŠUK, urin, biliribin ukupno i direktni, ALT, AST, alkalna fosfataza, Gama GT, urea i kreatinin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Testiranje čula ravnoteža (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa: ispitivanje psihofizičkih sposobnosti, karakteristika ličnosti i skrining psihoorganiskih poremećaja
 • Upitnik Q16
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biloški monitoring

12.0. radno mesto sa uticajem halogenih derivata ugljovodonika

 • Laboratorijske nalaize (KKS, SE, retikulocitati, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Upitnik Q16
 • Respiratorni upitnik
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biološki monitoring

13.0. Radno mesto izloženo uticaju nitro i amino derivata benzena

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin, biliribin ukupno i direktni, ALT, AST, alkalna fosfataza, Gama GT, urea i kreatinin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa (ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristike ličnosti i skrining psihoorganskih poremećaja)
 • Upitnik Q16
 • Respiratorni upitnik
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biološki monitoring

14.0. Radno mesto izloženo uticaju vinilhlorida

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin, biliribin ukupno i direktni, ALT, AST, alkalna fosfataza, Gama GT, urea i kreatinin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Dinamička kožna termometrija (Cold test)
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biološki monitoring

15.0. Radno mesto izloženo uticaju pesticidima

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin, biliribin ukupno i direktni, ALT, AST, alkalna fosfataza, Gama GT, urea i kreatinin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
 • Biološki monitoring

16.0. Radna mesta čuvara sa oružjem i vatrogasaca  

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija,
 • Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod).
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa: ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
3.500

8.0. Radna mesta unutrašnjeg transporta 
(vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina)

 • Laboratorijske analize (KKS, SE, retikulociti, ŠUK, urin)
 • Ispitivanje funkcije vida. Oštrina vida na blizinu i daljinu, dubinski vid, forije, fuzije, kolorni vid
 • Tonalna liminarna audiometrija
 • Testiranje čula ravnoteže (Rombergov test, senzibilisan Rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimo pokazivanja i kompasni hod)
 • Spirometrija sa krivom protok volumen
 • Pregled psihologa: ispitivanje psihofizioloških sposobnosti, karakteristika ličnosti
 • Pregled specijaliste medicine rada sa EKG-om, antropometrijskim merenjima, utvrđivanjem fizičke snage
3.500

9.0.Duplikat lekarskog uverenja  

 • Medicina rada
50% cene

Važna napomena: Pri upućivanju radnika na prethodni i periodične preglede obavezno je dostaviti propisno popunjen UPUT ZA PERIODIČNI LEKARSKI PREGLED ZAPOSLENIH za svakog radnika pojedinačno.

Ukoliko imate zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom javite nam se kako bismo Vam dostavili ponudu za pregled zaposlenih.

Osoba za kontakt: Gordana Cerović, 062/ 355 122

Kontaktirajte nas

Pozovite nas

032 51 21 246
064 14 15 154

Pošaljite Email

zavod@vitamedica.rs

Ili dođite kod nas

Cara Lazara 49
32000 Čačak

Budimo u kontaktu